Kontraktforhold.

GPL International as udarbejder forslag til licenskontrakter for formering, produktion og salg af nyhedsbeskyttede plantesorter. Kontrakterne er baseret på det danske standardkontraktsystem, som er udarbejdet af Foreningen af danske Planteforædlere og efter forhandling godkendt af Dansk Erhvervsgartnerforening (nu: Dansk Gartneri).

GPL International as kan tilbyde kontraktudkast til licenskontrakter for formering og salg af småplanter, egenformering og salg af færdigvarer samt produktion af færdigvarer på basis af indkøbt plantemateriale. Endvidere omfatter kontraktsystemet licenskontrakter for produktion af snitblomster samt aftaler om prøvedyrkning og varemærkekontrakter.

GPL International as rådgiver om plantenyhedsrettigheder plantepatentbeskyttelse samt varemærkebeskyttelse.

GPL International as udarbejder individuelle kontrakter inden for rammerne af national og international lovgivning om intellektuelle rettigheder.


profil | plantenyhedsbeskyttelse | varemærker & patenter | kontraktforhold | links | kontakt os