Plantenyhedsbeskyttelse.

GPL International as varetager anmeldelse af plantenyheder i alle betydende producent- og aftagerlande, hvor lovgivning for beskyttelse af intellektuelle rettigheder eksisterer. Anmeldelserne foretages enten direkte hos de respektive myndigheder eller gennem lokale samarbejdspartnere, som er specialiserede på dette felt.

GPL International as yder professionel rådgivning omkring såvel anmeldelser som kontraktforhold.

GPL International as er helt uafhængig af kommercielle interesser og er derfor i stand til at yde objektiv rådgivning til sortsejere om beskyttelse og udnyttelse af nye plantesorter.

GPL International as etablerer de nødvendige licenskontrakter for udnyttelse af nye plantesorter og forestår licensopkrævning hos formeringsgartnerierne. Administrationen af plantenyheder omfatter ligeledes overvågning af markedet og passende kontrolforanstaltninger hos licenstagerne.

GPL International as varetager p.t. administration og licensopkrævning for mere end 75 forædlere i Skandinavien og World-Wide. Listen omfatter sorter af såvel blomstrende som grønne prydplanter.


profil | plantenyhedsbeskyttelse | varemærker & patenter | kontraktforhold | links | kontakt os