Profil

GPL International as har eksisteret siden 1981 med det primære formål at erhverve og administrere forædlerrettigheder for plantenyheder og herigennem fremme udviklingen inden for planteforædling.

GPL International as hovedarbejdsområde omfatter prydplanter samt frugt & bær, men selskabet varetager ligeledes andre havebrugs-, planteskole- og landbrugsprodukter. Selskabet tilbyder tillige rådgivning og bistand i forbindelse med ansøgning og administration af varemærker og brugsmodeller/patenter inden for den grønne sektor.

GPL International as beskæftiger en lille, men entusiastisk og stabil stab af medarbejdere, som hver især er specialist på deres felt.
Det nuværende GPL-team kan tilbyde mere end 40 års samlet erfaring.
Selskabet har taget den mest moderne teknologi i anvendelse til administration af den omfattende mængde af beskyttede plantesorter og produkter, som selskabet administrerer. Gennem de mest tidssvarende kommunikationssystemer tilvejebringes og videregives hurtigt relevante oplysninger om nye produkter til gavn for vore klienter.

GPL International as sikrer gennem samarbejde med kompetente specialister i ind- og udland den størst mulige sikkerhed for overholdelse - og eventuelle retslige indgreb mod overtrædelse - af vore klienters intellektuelle rettigheder.

GPL International as er derfor din pålidelige samarbejdspartner!
profil | plantenyhedsbeskyttelse | varemærker & patenter | kontraktforhold | links | kontakt os