Varemærker & patenter.

GPL International as varetager følgende anmeldelser til konkurrence-dygtige priser:

Varemærkebeskyttelse

Dansk varemærkebeskyttelse gennem Patentdirektoratet.
Varemærkebeskyttelse i Holland, Belgien og Luxemborg gennem Benelux-varemærkekontoret.
Varemærkebeskyttelse i EU-fællesskabet gennem Kontoret for harmonise-ring i det Indre Marked.
International varemærkebeskyttelse i henhold til Madrid-konventionen og Madrid-aftalen.
Varemærkebeskyttelse USA, Canada og Japan - samt øvrige lande, som har relevant lovgivning til beskyttelse af intellektuelle rettigheder.

Mønsterbeskyttelse (Design)

Dansk mønsterbeskyttelse gennem Patentdirektoratet.
Mønsterbeskyttelse i Holland, Belgien og Luxemborg gennem Benelux-varemærkekontoret.
International mønsterbeskyttelse i henhold til Haag-konventionen.

Brugsmodel- og Patentbeskyttelse.

Dansk brugsmodel- eller patentbeskyttelse gennem Patentdirektoratet.
Brugsmodel- eller patentbeskyttelse i Holland, Belgien og Luxemborg gennem Benelux-varemærkekontoret.


profil | plantenyhedsbeskyttelse | varemærker & patenter | kontraktforhold | links | kontakt os